Bloggkampen byter till WordPress

Vi blev tillfrågade från våra kollegor på Brinner om att uppdatera den befintliga Stjärna på skidor (bloggkampen) med nya design samt byt till en enklare plattform. Valet var självklart enkelt och det föll på WordPress. Stjärna på skidor är en bloggkamp mellan två olika skidklubbar ute i Sverige. Som skriver om deras vardag, träning och tävlingar. Vi har kodat all Frontend och Backend samt skött installation och migration.

bloggkampen-kreativ-bureau