Dalaavfall väljer Ubuntu

KB fick i uppdarag att sätta upp en ny server miljö för Dalaavfall. Ubuntu är det bästa och självklara valet när det kommer Linux distribution idag enligt vår mening.  Servern skall dels hantera ett antal API anslutningar och ligga till grunden för en globalare sökhantering för andra webbplaster. 

logo-ubuntu st no-black orange-hex-400