Kreativ Bureau leverantör till Falun/Borlänge mässan

Kreativ Bureau valdes som leverantör till  Näringslivet FalunBorlänge mäss satsning under hösten 2009. Näringslivet FalunBorlänge satsar på en regional mässa för deras medlemsbolag och övriga företag i regionen. Mässan heter Företagsmässan 2009 och kommer att ligga i Främbyhallar utanför Falun. Kreativ Bureau fick i uppdrag att ta fram och producera en webbplats, webbannonser, tidingsannonser, logotyp för mässan  samt tryckmaterial i form av flyer. Mässan är redan en succé enligt projektledaren Anders Gravsjö på Mate Event & Marketingpartner. Besök webbplasten och anmäl ert företag idag till dalarna största företagsmäsa. www.falunborlangemassan.se

Falunborlängemässan startsida webb Falunborlängemässan undersida webb Falunborlängemässan startsida webb
Falunborlängemässan Flyer insida Flyer Falunborlängemässan utsida Logo Falunborlängemässan