Kreativ Bureau levererar CRM lösnig

Vi på Kreativ Bureau är galda att ha fått i uppdrag att leverera en CRM lösning till VSIS för att hjälpa dem att hantera deras kundregister.