CMS WordPress

WordPress är ett snabbt och lättanvänt publiceringsverktyg med allt vad det innebär. Systemet används fröst för blogg syfte och det var så det startade. Funktioner förbättras och byggs dagligen på i utvecklingen. WordPress och dess funktioner är från början skapat med inriktining på bloggning, men är med sin skalbarhet ett mycket bredare verktyg än så. Det sägs att idag så finns det en wordpress installation på var tionde hemsida som finns world wide web idag och populariteten bara ökar.

Några kunder som idag köra wordpress:

 • Filmidalarna.se
 • Vinstolen.se

Här kan ni se följande funktioner som finns i systemet.
Hantering och administrering

 • Lokalt installerat
 • Portabel kärna
 • UTC-vänlig
 • gzip-vänligt
 • Användarhantering
 • Användarprofiler
 • Enkel installation och uppgradering
 • Dynamisk sidgenerering
 • Internationellt

Publicera

 • Flöden (feeds)
 • Permalänkar
 • Blogg-till-blogg kommunikation
 • Anpassa designen
 • Malldriven design
 • Mall och fil-redigerare
 • Malltaggar (Template Tags)
 • Teman
 • Plugins


Skapa innehåll

 • Lösenordsskydd
 • Egna permalänkar
 • Tidsinställda inlägg
 • Sidindelning för inlägg
 • Fil / Bild-uppladdning
 • Kategorier
 • Smilies
 • Spara utkast
 • Förhandsgranska inlägg
 • Externa bloggverktyg
 • Blogga via mail
 • Blogga direkt genvägar
 • Sidpanel
 • Formatering

Arkiv och sök

 • Arkivering
 • Söka

Diskussion och kommentarer

 • Community bildande
 • Tillåtna HTML taggar
 • Granskning
 • Notifikation
 • Skapa och hantera en länklista
 • Länklista
 • ”Blogga det här” genvägar
 • Kategorisering
 • Importering
 • Exportering
 • Visning