Smak Kök & Catering får ny logo

Catering företaget Smak Kök och Catering kontakte oss för att uppdatera sin profil samt logotyp. Det var ett spänannde och roligt projekt. Kunden var nöjd med våra ideer och skisser och valde tillslut följande förslag.

Nästa steg i profileringen är webben…vi återkommer med den. 

smak-logo-new