Kreativ Bureau har fått AA-rating

Kreativ Bureau har blivit värderade till AA-rating av bolaget Soliditet . Att få en AA rating innebär att vi har en God Kreditvärdighet.  AA-rating är det högst en betyget man kan få som Enskild Firma. Soliditet bedömer samtliga Sveriges företag enligt samma modell, där företag i samma bransch jämförs med varandra. Bedömningen är helt oberoende och alla företag behandlas lika. Rating systemet visar upp att det är bra företag enligt Soliditet. Vi på Kreativ Bureau har kämpat både, länge och hårt så  att få AA-rating är ett väldigt bra betyg på att vi levererar bra  tjänster och produkter till våra kunder.
Kreativ Bureau erhåller betyget AA-rating