Kulturföreningen Magasinet väljer wordpress som hemsida.

Magasinet i Falun som är en samlingsplats för olika kultur evenemang och konserter ville uppdatera sin hemsida. De kontaktade oss för att komma med skisser och ett nytt upplägg på deras sida. Valet föll tillslut på att bygg den i wordpress för enkel administration och bra möjligheter att expandera.

magasinet-sidamagasinet-frontMagasinet-akriv