Monark Exercise får WordPress

Monark Exercise skulle byta webb samt plattform och valet gick på WordPress. Vi fick i uppdrag av byrån Confetti att koda ett wordpress tema för Monark Exercise. Läs mer om Monark projektet.

monark-start-puff